HSS d.o.o.
  • HSS d.o.o.

    Kontakt

    HSS (Hotel Solutions) je kompanija koja okuplja tim profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom u svetu hotelskog menažmenta. Zahvaljujući stečenom iskustvu nudimo usluge svim smeštajnim objektima i turističkim agencijama, obezbeđujemo povećanje prodaje i jednostavnije poslovanje.

HSS d.o.o.